Tamaki

* PROFILE MONO

MONO MONO Formed: 1999 Members: Guitar: Takaakira “Taka” Goto Guitar: Yoda Bass & Piano: Tamaki Drums: Yasunori Takada