Shade

BAND PROFILE: ENVYL

ENVYL (エンヴィル) Debut: April 29th 2019 Vocal: SHADE (シェイド) Guitar: MUKURO (紫黒) Guitar: RUI Bass: KAIN (カイン) Drums: MAYA (まや) 2/14 1/2 []

Azero’s new look!

Azero Formed: 2014 Vocal: Makoto Guitar: Shade Guitar: horse (ホース) Bass: Nobu Drums: Shin (しんしん) Makoto Makoto Makoto: O Makoto: Jan 25th []