Dear Loving

* PROFILE Dear Loving

Dear Loving   Dear Loving Debut: 1994 Vocal: MASA Guitar: YUKI Bass: KURO MASA MASA MASA: A MASA: April 4th YUKI YUKI YUKI: O YUKI: Aug 22nd KURO KURO KURO: AB KURO: July 12th