Manga & Anime

Totoro coding

I’m a mischievous programmer and sometimes I sneak in some personal… trails… And then i sing… To¬†to¬†ro¬†¬†Totoro¬†¬†To¬†to¬†ro¬†¬†Totoro Dareka¬†ga¬†Kossori Komichi¬†ni¬†Ko¬†no¬†mi¬†Uzumete Chiisana¬†me¬†Haetara¬†Himitsu¬†no¬†ango Mori¬†e¬†no¬†pasupooto Sutekina¬†bouken¬†hajimaru []