Day: January 2, 2020

BAND PROFILE: XANVALA

XANVALA Debut: January 30th 2020 Started up as: session band “SCALA” Vocal: Tatsumi (タツミ) Guitar: Yuhma (優真) Guitar: Souma (宗馬) Bass: Nao []

BAND PROFILE: Jiga

Jiga (自我-ジガ-) Debut: December 31st 2019 Vocal: Nagori (表現者. 名残-ナゴリ-) Guitar: Yawe (ヤヱ) Guitar: Azami (アザミ) Bass: Isa (イサ) Drums: Hinata (ヒナタ) []