Day: August 3, 2019

BAND PROFILE: Yamitera

Yamitera (ヤミテラ) Formerly known as: Hangyaku no Yami (反逆 の 83) Debut as Hangyaku no Yami: December 21st 2016 Debut as Yamitera: August 6th 2017 []